Hartafwijkingen bij Honden

VIDEO - Net als bij de mens komen hartkwalen, hartafwijkingen en hartaandoeningen zeer regelmatig voor bij de hond. Denk hierbij aan cijfers van 1 op de 1o honden, dus het is zeker de moeite waard je in dit onderwerp te verdiepen. We bespreken hier de twee meest voorkomende hartaandoeningen bij honden welke vaak ook nog chronisch van aard zijn. Laten we allereerst eens starten met de anatomie van het hart van de hond. Hoe ziet deze eruit en hoe werkt het precies.

Hoe werkt het hart van een hond precies?

Niet anders dan bij de mens zorgt het hart van een hond ervoor dat het bloed door het lichaam gepompt wordt. Het hart van de hond is een grote spier en bestaat uit 4 verschillende ruimtes, te weten 2 kamers en 2 boezems. Deze ruimtes in hart maken een pompende beweging waarbij de kamers en/of de boezems samentrekken en weer loslaten. Dit zorgt ervoor dat het hart het bloed van de hond een bepaalde richting op pompt, namelijk naar buiten uit het hart het lichaam in. Zodra het hart weer loslaat, dus ontspant, vult deze zich weer met bloed wat vervolgens bij de volgende samentrekking weer uit het hart gepompt wordt. Dit ritueel volgt zich in een hoog tempo op en zorgt voor voldoende doorstroming van het bloed door het lichaam van de hond. Hieronder zie je animatie van de werking van een hondenhart... animatie hart hond Deze animatie laat de pompwerking van het hart zien. De hartslag is hier vertraagd weergegeven. In werkelijkheid duurt deze slechts een fractie van een seconde.<br />Het lijkt veel op uw eigen hart wat functie en structuur betreft.<br />Bij 1. is het hart ontspannen en stromen de boezems vol. Bij 2. trekken de boezems samen en wordt het bloed naar de kamers gestuwd. Bij 3. trekken de kamers samen en pompen het bloed uit het hart naar de organen en weefsels van het lichaam. Bron: www.dierenklinieklemmer.nl

Meest Voorkomende hartafwijkingen bij Honden

Hierboven heb je kunnen lezen en zien hoe het hart van een hond er ongeveer uitziet, wat het doet en wat de functie van het hart is. Wanneer één of meerdere onderdelen van dit hart niet of niet goed werkt spreken we van hartfalen en kan het zijn dat de hond minder goed of zelfs helemaal niet goed functioneert. Gelukkig is een hartafwijking bij honden niet direct levensbedreigend en kan het hart vaak met behulp van medicijnen weer goed functioneren. Hartkleppen - de meest voorkomende hartaandoening bij honden is een afwijking aan de hartkleppen, ook wel klepinsufficiëntie genoemd in de medische wereld. Hierbij vertoond één van de kleppen als het ware een soort lekkage waardoor het hart minder efficiënt het bloed rond kan pompen. Dit is doorgaans een chronische afwijking die veelal voor komt bij kleine en middelgrote honden. Zeker bij bepaalde kleine tot middelgrote rassen komt deze hartafwijking meer voor dan gemiddeld, zoals onder andere bij de Chihuahua,  de Schnauzer, de Poedel en de Cavalier King Charles Spaniël. Een afwijking aan de hartkleppen komt veelal voor bij vaak al wat oudere honden, maar ook een jonge(re) hond kan zeker last krijgen van deze hartafwijking. Ik gaf zojuist al even aan dat bij deze hartafwijking sprake is van een soort lekkage van de hartkleppen waardoor het hart niet meer optimaal functioneert. Het feit dat de hartkleppen niet meer juist en volledig afsluiten heeft te maken met de vorming van een soort weefsel op de hartkleppen waardoor deze uit vorm geraken, dikker en zelf hobbelig kunnen worden.  Dit proces wordt in de medische wereld chronische mitralis-klepinsufficiëntie genoemd. Het resultaat hiervan is dat het weggepompte bloed gedeeltelijk weer terug stroomt in de boezem van het hart. Hierdoor ontstaat hartruis. Deze hartruis kun je zelf niet waarnemen en kan alleen door een dierenarts vastgesteld worden met hiervoor speciale instrumenten. Kortom, het rond pompen van het bloed door het lichaam van de hond verloopt niet meer zoals het hoort. Toch hoeft je hond hier niet direct last van te hebben en zul je het dus soms in eerste instantie niet eens merken. Desalniettemin neemt de hartaandoening naarmate de hond ouder wordt vaak toe en zullen de symptomen zich langzamerhand openbaren. In een volgende alinea lees je wat meer over mogelijke symptomen die zich voor (kunnen) doen bij hartfalen. Hartspier ziekte - een tweede veel voorkomende hartafwijking bij honden is een ziekte aan de hartspier. De medische benaming hiervoor is Gedilateerde cardiomyopathie (probeer het voor de gein eens uit te spreken;-). Bij deze hartspier ziekte kan het hart van de hond het bloed niet meer goed rond pompen. De kracht van de samentrekkingen van een gezond hondenhart wordt minder waardoor het bloed minder krachtig en effectief door het lichaam gepompt wordt. Daarbij komt dat bij deze hartspierziekte het hart enigszins vergroot wordt. In tegenstelling tot een afwijking aan de hartkleppen komt deze hartaandoening voornamelijk juist voor bij middelgrote en grote honden zoals Deense Doggen, Duitse Herders, Sint Bernhards, Dobermanns en andere grote rassen. Ook bij de Cocker Spaniel en de Boxer komt deze hartspier ziekte regelmatig voor. Overigens geldt voor beide hartafwijkingen dat er meer reuen last van hebben dan teven. Net als bij de hartklepafwijking kan ook hier het hart van de hond niet meer op een juiste manier functioneren. Hierdoor ontstaan vroeg of laat klachten bij de hond en kan deze niet meer functioneren zoals een gezonden hond in de bloei van zijn leven behoort te kunnen. Dierenartsen hebben vreemd genoeg tot dusver nog niet echt goed kunnen vaststellen wat de daadwerkelijke oorzaak van deze hartspierziekte is. Er wordt gesuggereerd dat het met de voeding van de hond te maken kan hebben, maar ook genetische oorzaken en virusinfecties worden niet geheel uitgesloten. Vaak is de daadwerkelijke oorzaak van de ziekte dan ook niet met zekerheid vast te stellen.

Symptomen van Hartaandoeningen bij de Hond

Soms duurt het jaren voordat je erachter komt dat je hond een hartafwijking heeft. Ook een routine bezoekje aan de dierenarts kan hartproblemen bij de hond soms aan het licht brengen. Veelal hebben honden er namelijk in een vroeger stadium nog niet zoveel last van. Naarmate ze hond ouder wordt of de afwijking langer aanwezig is, zal de hond meer een meer verschijnselen tonen die zouden kunnen duiden op hartfalen bij honden. Hieronder vindt je aantal van deze symptomen die eigenlijk zowel voor de hartklepafwijking als de hartspierziekte gelden...
  • Hoesten en kuchen
  • Flauw vallen na inspanning
  • Opgezette buik (door organen)
  • Slechte eetlust
  • Gewichtsafname
  • Zware ademhaling
  • Lusteloos & sloom
  • Depressief

Diagnose Hartafwijking bij Honden

Met grote regelmatig wordt een hartaandoening bij een hond bij toeval vastgesteld tijdens jaarlijkse routinecontroles. Maar wanneer je bovengenoemde symptomen herkent bij je hond is het zaak zo spoedig mogelijk een bezoekje te brengen aan de dierenarts. Deze kan met behulp van een stethoscoop naar het hart van de hond luisteren en constateren of hier bijvoorbeeld wel of geen ruis aanwezig is, net als het hartritme en de hartslag. Bij enig vermoeden van een mogelijke hartafwijking zal de dierenarts vaak ook beslissen om röntgenfoto's te laten maken. Hierop zijn mogelijke gevolgen van een hartafwijking goed vast te stellen, zoals vocht in de longen en een mogelijk vergroot hart. Daarnaast zijn er nog een aantal andere methoden en/of middelen die kunnen bijdragen aan het vaststellen van een hartziekte zoals een ECG (ElectroCardioGram) en doormiddel van het maken van een echo (ja net als bij baby's). Twijfel je of vermoed je dat je hond een hartaandoening heeft? Breng even een bezoekje aan je dierenarts en hij of zij zal je vertellen wat er precies aan de hand is. Hiermee voorkom je wellicht onnodig lijden van de hond.

Is een Hartafwijking bij de hond te genezen?

Neen, te genezen zijn hartproblemen bij honden niet. Wanneer er sprake is van een ruisje in het hart bij een pup of jonge hond is de kans dat deze nog dichtgroeit vrij groot naarmate de hond ouder wordt. Hartproblemen bij oudere honden en met een chronische oorzaak zijn niet meer te genezen. Gelukkig bestaan er tegenwoordig wel hele goede medicijnen die veel problemen tegen kunnen gaan of verminderen. Deze medicijnen hebben veelal een ondersteunde factor die er voor zorgt dat het hart niet veder achteruit hobbelt en die enige stabiliteit brengen bij het proces van het hart. Ook worden er soms medicijnen voorgeschreven die de bloeddruk van de hond verlagen of bijvoorbeeld medicijnen die van invloed zijn op het hartritme van de hond. Zogenaamde plastabletten komen ook nog voor en werken vochtafdrijvend. Soms kan speciaal hondenvoer een uitkomst bieden bij hartproblemen. Informeer hiervoor bij je dierenarts.