De Kanarie

VIDEO - De kanarie is hier in Europa misschien nog wel bekender dan de parkiet, maar zeker is dat deze beide vogels immens populair zijn. En dat is volkomen terecht, want ook de kanarie is een vogel die zeer makkelijk te houden en te verzorgen is, zelfs wanneer je weinig tot geen ervaring met deze vogels hebt. Zijn interessante en opgewekte gedrag en bijvoorbeeld het zingen van de mannetjes kanarie zorgen voor veel vrolijkheid en opgewektheid in en om het huis. Bij een goede verzorging kan een kanarie wel 8 jaar en ouder worden.

Herkomst van de Kanarie

Sinds de Spanjaarden eind 15e eeuw de Canarische Eilanden veroverden wordt de kanarie ook al gehouden als huisdier. Hieruit kunnen we concluderen dat de kanarie zich inmiddels goed heeft weten aan te passen aan het leven in gevangenschap onder de mensen. Deze aanpassing is zelfs zo succesvol geweest dat de kanarie nu inmiddels het meest geliefde vogeltje is om als huisdier te houden. Vroeger bestond er nog geen radio en televisie. De kanarie bracht met zijn opgewekte zang veel leven en vrolijkheid in huis. Eeuwen lang was dit dan ook de reden dat de kanarie als huisdier en kamervogel werd gehouden. Inmiddels is door de opkomst van technologische middels zoals radio, televisie en computers de behoefte van een levendige zingende kanarie aanzienlijk minder geworden. Tegenwoordig is het vooral de gezelligheid en opgewektheid die een vogel met zich mee brengt, dat er voor zorgt dat deze vogels nog steeds als huisdier wordt gehouden. Gele Kanarie

Zingende kanaries

Dat mannetjes kanaries begeerde zangers zijn was u wellicht al bekend. De lange geschiedenis van de kanarie heeft geresulteerd in meerdere kanariesoorten met prachtige kleuren en vormen. Tegenwoordig worden jonge mannetjes kanaries zelfs getraind door de echte liefhebbers. Tijdens  deze trainingsperiode worden de jongen mannetjes kanaries in hele kleine kooitjes gehouden zonder dat ze vanuit de kooi hun soortgenootjes kunnen zien. Dit bevorderd het zangtalent van de jonge mannetjes doordat ze onderling een competitie aangaan wie de beste zanger is. Op deze manier proberen de mannetjes hun zang verder en verder te perfectioneren. Deze vorm van zangtraining mag vanuit het oogpunt van het welzijn van de kanarie niet te lang duren. Na deze korte training is het van belang dat de jonge mannetjes kanaries weer de vrijheid krijgen in een ruime kooi of volière tussen de andere soortgenoten. De oudere mannetjes kanaries fungeren vaak als een soort leraar voor de jonge mannetjes als het op zingen aan komt. De jonge kanaries nemen alles over van de oudere generatie waarbij zelfs verschillende dialecten waarneembaar zijn tussen de vogels. Dit bijzondere fenomeen komt ook veel voor in de natuurlijke leefomgeving van de kanarie. De mannetjes kanaries proberen met hun zang de vrouwtjes te imponeren en te veroveren. Ook wordt middels zang een duidelijke territoriumgrens afgebakend. Wanneer u alleen een mannetjes kanarie in een kooi houdt zonder dat er een vrouwtjes kanarie in de buurt is, zal de kanarie in het wilde weg blijven zingen. Wannneer u meerdere kanaries houdt waarbij mannetjes en vrouwtjes samenleven zal het gezang afnemen.

De wilde Kanarie

De, zoals dat met een mooi woord genoemd wordt, gedomesticeerde kanarie stamt af van de wilde kanarie. De wilde kanarie is een vink die zeer verwant is met de Europese kanarie zoals wij die kennen. Het is zelfs mogelijk om deze twee kanariesoorten met elkaar te kruisen. [caption id="" align="alignright" width="199"] Zo ziet de wilde kanarie er ongeveer uit...[/caption] Het mannetje onder de wilde kanaries beschikt over een grijs-groen verendek met gele tekeningen op de kop en borst. De vrouwtjes kanaries, ook wel poppen genoemd, hebben een eenvoudig grijs verendek. De wilde kanarie is op de Canarische Eilanden een inheemse vogelsoort die voornamelijk in het wild leeft in open landschappen met bomen en struiken net als begroeide hellingen. De wilde kanarie is net als onze bekende huismussen een uitstekende vlieger die in grote groepen leeft. In deze grote groepen wordt gezocht naar voedsel zoals grassen en andere eetbare planten en zaden. Tijdens het meeste moment van de dag wordt vaak een rustmoment in gelast.