Wat is het Honden- en Kattenbesluit?

In 1999 is het Honden- en Kattenbesluit in het leven geroepen en per 01 maart 2002 heeft het Honden- en Kattenbesluit daadwerkelijk haar intrede gedaan in Nederland. Het is een wet die voorschrijft aan welke eisen je moet voldoen bij het fokken en verkopen van honden en katten, maar ook aan welke eisen de huisvesting bijvoorbeeld moet voldoen. Verder zullen we het in dit artikel gaan hebben over de inhoud van dit besluit en hoe dit besluit daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Kortom, het Honden- en Kattenbesluit is in het leven geroepen ter bescherming van het welzijn van onze honden en katten en om er voor te zorgen dat de mensen die zich dagelijks (of in ieder geval zeer regelmatig) voldoende vakbekwaam zijn. De reden voor invoering van het honden- en kattenbesluit is het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van honden en katten. Zo hebben ook dieren voldoende beweging nodig en verdienen ze comfortabele slaapplaats en een leven met een goed ritme. Maar voldoende contact met andere dieren is bijvoorbeeld een onderdeel uit het honden- en kattenbesluit.

Voor wie geldt het Honden- en Kattenbesluit?

Het honden- en kattenbesluit is van toepassing op onder andere de volgende (beroeps)groepen. Denk hierbij aanHonden- en kattenbesluit
 • Dierenasiels
 • Dierenpensions
 • Fokkers
 • Hondenuitlaatservices
 • Dagopvang voor honden
 • Overige groepen die honden en katten verkopen (dierenwinkels bijvoorbeeld)
Alle mensen die werkzaam zijn in één van bovengenoemde beroepsgroepen dienen gekwalificeerd te zijn aan de hand van een bewijs van vakbekwaamheid.

Handhaving Honden- en Kattenbesluit

Regels en wetten zijn er uiteindelijk om te worden nageleefd. En dus is het belangrijk dat er instanties zijn die controles uitvoeren op deze regelgeving. Voor het honden- en kattenbesluit worden de inspecties uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID). Zo controleren zij op betrokken medewerkers, instellingen of autoriteiten voldoen aan alle vakbekwaamheidseisen en vanzelfsprekend ook of er voldaan wordt aan alle eisen die het honden- en kattenbesluit stelt.

Wanneer ontvang je een bewijs van vakbekwaamheid?

Eigenlijk heel eenvoudig....door een cursus of opleiding te volgen bij één van de hiervoor erkende opleidingscentra.  Een opleidingscentrum of -instelling moet worden erkend door Aequor, het Kenniscentrum Beroepsonderwijs  Bedrijfsleven. Wanneer een opleidingsinstituut erkend is door Aequor mag deze een bewijs van vakbekwaamheid uitreiken aan de persoon die de cursus of opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. Voor meer informatie over opleidingen kijkt u bij Cursuscentrum Barneveld, maar ook de LOI biedt een opleiding aan voor vakbekwaamheid volgens het honden- en kattenbesluit.

Wat komt u inhoudelijk zoal tegen in het Honden- en Kattenbesluit?

In grote lijnen heeft u kunnen lezen van het Honden- en Kattenbesluit inhoudt, namelijk het verbeteren en continueren van het welzijn en de gezondheid van honden en katten. Maar waar moeten we dan zoal allemaal aan denken?
 • Richtlijnen met betrekking tot de inrichting van asiels, dierenpensions en dierenwinkels (bedrijfsinrichting).
 • Huisvesting en verzorging. Hierbij kunt u denken aan de grootte van leefruimte of de hoeveelheid daglicht, maar ook de beschikking over bijvoorbeeld een buitenverblijf.
 • De verplichting om pups te voorzien van een chipnummer, maar ook het toedienen van alle nodige vaccinaties om te voorkomen dat pup op jonge of latere leeftijd kans heeft op ziektes of verspreiding van ziektes.
 • Aanmelding en registratie van de inrichting en vakbekwaamheid van de beheerder. In het kort komt het er op neer dat wanneer u werkzaam bent binnen deze branche dat u verplicht bent te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid en dat u duidelijk laat registreren waar u werkzaam bent en welke werkzaamheden u precies verricht.
 • Het is voor fokkers niet toegestaan vaker dan eenmaal per jaar met hond een nest te nemen. En dan spreken we hier niet over een kalenderjaar, maar over een aaneengesloten periode van 12 maanden. Deze regels is bedoelt om broodfokkerij tegen te gaan.