De oorsprong van de Fret

De fret behoort tot de familie van de marterachtigen. Dit is een bijzonder grote familie die nagenoeg  inmiddels op ieder continent op de wereld leeft met uitzondering van Australië en Antarctica. Andere (bekende) leden van deze familie zijn de hermelijn, de bunzing, nertsen, dassen, otters en wezels. De fret stam in dit geval direct af van de bunzing. Eén ding hebben alle leden van deze grote familie in ieder geval wel gemeen....het zijn en blijven echte roofdieren!

Fret stamt af van de Bunzing

Feit is dat de fret afstamt van de bunzing, echter in welke periode dit precies heeft plaatsgevonden en van welk type bunzing de fret nou precies afstamt is nooit helemaal duidelijk geworden. Zo is zijn er onderzoeken die uitwijzen dat de fret afstamt van de Europese bunzing, terwijl er weer andere onderzoeken aantonen dat de fret niet afstamt van de Eurpese bunzing maar van de Steppebunzing. En tot de dag van vandaag is hier nog steeds niks met zekerheid over te zeggen. Wat wel met zekerheid te zeggen valt is dat de fret al een paar duizend jaar als huisdier gehouden wordt en dus al zeer al lang onder de gedomesticeerde dieren valt.

Bunzing

Onderzoek heeft aangetoond dat enkele honderden jaren voor Christus de bunzing eigenlijk bij en naast de mens is komen wonen. In huizen en schuren was voldoende voedselsvooraad en waar voedsel is zijn ook muizen,ratten en konijnen. Juist deze knaagdieren zijn voedsel voor de bunzing en waren er in overvloed. Door de jaren heen raakten de bunzing en mensen meer en meer aan elkaar gewend. Ze leerden naast elkaar te leven zonder vrees en blijkbaar was er wederzijds respect. Later werd de gedomesticeerde bunzing meer en meer in gevangenschap gehouden, werd er mee gefokt en werd het diertje ingezet voor andere doeleinden zoals de jacht. Er zijn vele verhalen te lezen, die zelfs terug gaan in de tijd van de Romeinen, waarbij de fret veelvuldig ingezet werd op de jacht bij konijnen. Het konijn stond in die tijd hoog op de menukaart van de Romeinen en ondanks dat er veel konijnen in gevangenschap werden gehouden voor uiteindelijke consumptie, werd er nog veelvuldig gejaagd op konijnen. Om hierbij de konijnen uit hun holen te jagen was de inzet van de fret onmisbaar. Het jagen met fretten wordt fretteren genoemd. Inmiddels is de fret dusdanig gedomesticeerd dat het een echt huisdier is geworden en dus hoogstwaarschijnlijk  niet meer in het wild zouden overleven. Wanneer je fret dus uitbreekt of ontsnapt zullen zijn kansen op overleven nihil zijn. Natuurlijk is er nog wel een bepaald jachtinstinct, maar doordat de fret iedere dag keurig schoon water en frettenvoer krijgt van de mens is hij niet meer zelf gewend om dagelijks voor eigen voedsel te zorgen en worden de echte skills hiervoor ook niet meer aangeleerd van generatie op generatie. Daarbij weet de fret niet de juiste plaatsen te vinden waar hij op zoek moet naar zijn voedsel en hij zichzelf moet beschermen tegenover andere wilde roofdieren zoals bunzings of vossen. Ook hier zal hij het onderspit moeten delven. De fret is nu vooral een populair huisdier voor vele frettenliefhebbers.

Bunzing